Fetih Plastik olarak amacımız ; Müfteri odaklı, proses ağırlıklı, sürekli gelişimi sağlayacak, çalışanlarının sağlığı ve iş güvenliğini gözetecek, tedarik zinciri içeresindeki fireleri ve değişimi azaltacak ve hata önlemeye ağırlık verecek, tüm faaliyetlerini; temiz ve yaşanabilir bir dünya için yasal gereklere ve çevreye saygılı gerçekleştirecek, Kalite Yönetim Sistemi yapısını oluşturmak ve yönetmektir.

Fetih Plastik Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemini, Politikasını ve Hedeflerini;

  • Yasal şartlar ve mevzuat şartlarını,

  • ISO 9001 Kalite Sistemi şartlarını,

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesini ve personelin bilinçlendirilmesini,
  • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini,
  • FETİH PLASTİK ’in sektördeki yeri ve konumu dikkate alınarak belirlemiştir.